top of page

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ

Είναι η ελάττωση του ύψους και η εξάλειψη της ποδικής καμάρας με σύγχρονη βλαισότητα της πτέρνας. Φυσιολογικά η ποδική καμάρα αρχίζει να αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 12-18 μηνών και ολοκληρώνεται γύρω στα 5-6 χρόνια.Οι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους παρουσιάζουν εύκολα κούραση, συχνές πτώσεις και κάπως άχαρο και ασταθές βάδισμα. Χαρακτηριστικό είναι η γρήγορη φθορά και παραμόρφωση των υποδημάτων από την εσωτερική πλευρά.

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΑΧΙΛΕΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΣ

Αποτελεί μια από τις συχνότερες καταστάσεις που σχετίζεται με τον αθλητισμό.Στην αρχή χαρακτηρίζεται από δυσκαμψία του τένοντα μετά από τρέξιμο για μεγάλη απόσταση, που βαθμιαία εξελίσσεται σε πόνο στην περιοχή. Τελικά ο πόνος γίνεται μόνιμος ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

Η πελματιαία απονεύρωση συνδέει την πτέρνα με το πρόσθιο πόδι και είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή του πέλματος στις διάφορες εδαφικές συνθήκες.Είναι φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης.Εμφανίζεται με επίπονο, αρχικά μέτριας έντασης άλγος στο έσω χείλος του πέλματος. Σε προχωρημένες καταστάσεις ο πόνος υφίσταται και κατά την ηρεμία.

 Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ  

Αποτελεί συχνή παραμόρφωση, κυρίως στις γυναίκες, κατά την οποία το μεγάλο δάκτυλο αποκλίνει προς τα έξω και στρίβει γύρω από τον άξονά του, ενώ το 1ο μετατάρσιο φέρεται προς τα έσω και η κεφαλή του προβάλει χαρακτηριστικά.Εκδηλώνεται με δυσκολία στην άνετη υπόδηση, πόνο και ευαισθησία στη  περιοχή της εξοστώσεως

ΕΣΩ ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Είναι το άλγος και η ευαισθησία που εντοπίζεται κατά μήκος της κνημιαίας ακρολοφίας, περιφερικά στα 2/3 αυτής. Οφείλεται σε υπερφόρτωση και γενικά στην απότομη αύξηση του φορτίου, τροποποίηση της επιφάνειας ή της υπόδησης. Εμφανίζεται σε υπερβολική χρήση των ραχιαίων καμπτήρων του άκρου ποδιού με χαρακτηριστικό πόνο κατά μήκος του περιφερικού οπίσθιου και έσω τμήματος της κνήμης.Η θεραπεία συνίσταται σε αποχή από τις δραστηριότητες για δυο μέρες έως δυο εβδομάδες  παγοθεραπεία τρεις φορές την ημέρα, ορθωτικά πέλματα και διατάσεις της πελματιαίας περιτονίας.

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics
Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ

Είναι η αντίθετη της πλατυποδίας παραμόρφωση του ποδιού κατά την οποία η ποδική καμάρα είναι πάρα πολύ υψηλή.Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και επιτείνεται μέχρι την συμπλήρωση της ενηλικίωσης. Η προς τα κάτω κατεύθυνση του πρόσθιου τμήματος του ποδιού έχει σαν αποτέλεσμα την προβολή των κεφαλών των μεταταρσίων προς την πελματιαία επιφάνεια και την υπερέκταση των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων ενώ τα δάκτυλα βρίσκονται σε κάμψη.

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΜΕΤΑΤΑΡΣΑΛΓΙΑ

Είναι ο πόνος στην πελματιαία επιφάνεια του πρόσθιου ποδιού και ειδικά στην περιοχή κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων, ιδίως κατά την φόρτιση. Κλινικά εκδηλώνεται με πόνο κυρίως κατά την βάδιση στην περιοχή της κεφαλής του μεταταρσίου καθώς και περιορισμό των κινήσεων της άρθρωσης 

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ MORTON

Είναι η ευαισθησία που καθορίζεται μεταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων.Εντοπίζεται συνήθως μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου μεταταρσίου.Εκδηλώνεται με καυστικό άλγος στο πρόσθιο πόδι με αντανάκλαση στα μικρά δάκτυλα, με αιμωδίες ή αίσθημα στιγμιαίας διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπαισθησία ή αίσθημα κράμπας στην πελματιαία επιφάνεια του ποδιού. Ο πόνος συνήθως επιδεινώνεται με τη δραστηριότητα και υφίεται με την ανάπαυση.

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ

Βρίσκεται στην έσω πλευρά του ποδιού κεντρικότερα του κανονικού σκαφοειδούς σε συνέχεια με τον οπίσθιο κνημιαίο τένοντα. Στις ακτινογραφίες εμφανίζεται σαν ξεχωριστό οστάριο. Συχνά συνοδεύεται από πλατυποδία. Πιθανή αιτία είναι η παρεκτόπιση του τένοντα που οδηγεί το πόδι σε βλαισή θέση. Η πίεση από το παπούτσι στο προεξέχων οστάριο μπορεί να προκαλεί πόνο. Ο πόνος κ η ευαισθησία μπορεί να υποχωρήσουν ή με αλλαγή παπουτσιών ή με υποστήριξη

Εργαστήριο Κατασκευής Ορθωτικών Πελμάτων | Health & Step | Πελματογράφημα , e-shop Asics

ΑΚΑΝΘΑ ΠΤΕΡΝΑΣ

Ο πόνος  της  πτέρνας και ο άκανθας πτέρνας συχνα συνδυάζονται με φλεγμονή που διατρέχει στο κάτω μέρος του ποδιού.

bottom of page